SkyraLogg inn

Bruker­undersøkelser

Brukerundersøkelser blir enkelt og kostnadseffektivt med Skyra. Spør på rett tidspunkt og i rett kontekst med mini-undersøkelser på nettsiden. Skyra gjør det superenkelt å inkludere brukerinnsikt som en naturlig del av arbeidet.

Smarte brukerundersøkelser

Brukerundersøkelser er viktig for å forstå hvor bra tjenesten din fungerer for de som bruker den. Smarte brukerundersøkelser gjøres ved å spørre de rette brukerne, på rett sted og på rett tidspunkt - enkelt og kostnadseffektivt. I tillegg bør de være så lite forstyrrende og tidkrevende som mulig. Nettsiden er et naturlig sted å gjøre brukerundersøkelser, men det må gjøres riktig.

Slik fungerer det

Med Skyra kan du enkelt stille spørsmål til brukerne, mens de bruker tjenesten din, eller rett etter de er ferdig. Plasser mini-undersøkelser sammen med innhold, skjemaer eller på endepunkter - som for eksempel ved utlogging eller fullført bestilling. Det kan gjøres enten som éngangs-undersøkelser eller løpende, for rapportering av brukeropplevelsen. Du velger selv hvor mange som skal se undersøkelsen og når den skal stoppe. Resultater rapporteres i vårt dashboard, med flere muligheter for analyser, sortering og deling.

Raske avklaringer

Har noe blitt diskutert alt for lenge? Få et beslutningsgrunnlag med en rask brukerundersøkelse. Du kan ganske enkelt spørre de som bruker tjenesten, mens de bruker den. Da blir enklere å prioritere det som er viktig og du reduserer risikoen for å bruke tid på feil ting. Velg hvor mange du vil spørre og når mini-undersøkelsen skal fjernes.

Innboks
Klarspråk

Bedre Klarspråk

Gjør klarspråksundersøkelser på nettsiden med Skyra. Spør ekte brukere om teksten de leser er klar og tydelig eller hva som kan bli bedre. Analyser svarene ut ifra målgruppe og hva de egentlig ønsket svar på.

Brukerundersøkelser med Skyra

Behovsanalyse

Still et åpent spørsmål om brukernes behov. Svar kategoriseres i Skyra for å finne mønster og navn på brukeroppgavene. Dette er ofte første steg for å finne toppoppgaver, men fungerer like fint i andre metodikker - som for eksempel double-dimond (discover and define).

Spør om hva som helst

Slutt med årlige brukerundersøkelser over e-post, telefon og brev. Det er tidkrevende og dyrt. Spør heller i nuet, for tilbakemeldinger og måling av brukeropplevelsen. Bruk nettsiden som et kontaktpunkt mot kunder og brukere. Ved å spørre i rett kontekst får du god kvalitet på svarene og klare tall som kan rapporteres både kontinuerlig og årlig.

Brukerundersøkelser med Skyra

Tilbakemelding fra app

Få tilbakemelding fra app og knytt data til svarene med custom-id. Med Skyra samles innsikt fra både nettside og app på et sted. Dashboardet gir mange muligheter for å sortere, rapportere og følge opp viktige kommentarer.

Brukerundersøkelser med Skyra

Tips til brukerundersøkelser

Hvordan får du mest mulig ut av brukerundersøkelser? Her er noen enkle, men effektive tips for smarte brukerundersøkelser.

Spør de som nettopp har brukt tjenesten

Timing er alt. Still spørsmål til de som akkurat nå bruker tjenesten din, eller som nettopp har fullført sin brukeroppgave. Da er opplevelsen fersk i minne, og du får de mest nøyaktige og relevante svarene.

Hold det kort og godt

Ingen liker lange spørreskjemaer. Jo kortere og mer presise spørsmålene er, desto større er sjansen for at brukerne fullfører undersøkelsen. Prøv å begrense deg til de viktigste spørsmålene som gir deg de dataene du virkelig trenger.

Balanser spørsmålstypene

Bruk en blanding av flervalgsspørsmål for enkel statistikk og åpne spørsmål for detaljerte tilbakemeldinger. Flervalgsspørsmål gjør det enkelt å rapportere videre eller sammenligne data, mens åpne spørsmål gir deg innsikt i brukernes meninger og følelser.

Vær spesifikk

Spør konkrete spørsmål som gir deg relevante svar. I stedet for å spørre "Hva synes du om nettsiden vår?", kan du spørre "På en skala fra 1-5, hvor enkelt hva det å bruke tjenesten?" og spør de som gav lav karakter "Hva kan vi gjøre for å forbedre tjenesten".