SkyraLogg inn

Universitetet i Agder

Helt nye nettsider skulle lages. Målsettingen var et enda mer brukervennlig, oppdatert og tilgjengelig nettsted. For å få til dette hadde de bestemt at innholdet skulle prioriteres etter toppoppgaver.

Toppoppgaver ble løsningen

Nettsiden er universitetets viktigsete kommunikasjonskanal. Det var mange målgrupper med forskjellig behov. Nettsiden skulle gjøre det enkelt for alle å finne det de trenger. For å få til dette hadde de bestemt at innholdet skulle prioriteres etter toppoppgaver.


Slik fant de toppoppgavene

Med Skyra gjennomførte de en "discovery survey" for å kartlegge brukerbehov og toppoppgaver. En mini-undersøkelse stilte et åpent spørsmål om hva folk besøkte nettsiden for å gjøre. Svarene ble kategorisert for å finne mønster. Deretter ble kategoriseringen brukt for å definere hva toppoppgavene handler om og hva de bør hete.

Hva besøkte folk nettsiden for å gjøre?

2700 svar ble samlet og kategorisert i Skyra-dashboardet. Her er noen eksempler:

Hva besøkte du nettsiden for?

"Sjekke oppbygging av studie mitt"

"Finne mailadresse til ansatt"

"Finne ut hvordan jeg kan holde av plassen min"

"Se hva åpningstidene til biblioteket er om sommeren"

Kategoriseringen avdekket tydelige toppoppgaver.

De tre oppgavene flest besøkte nettsiden for å gjøre var:

  1. Lese om studier
  2. Finne kontaktinformasjon
  3. Søknad og opptak

Brukernes egne ord

Hos UiA forklarte brukerne hva de trengte, med egne ord. Fritekstsvar er verdifullt, spesielt når man kartlegger toppoppgaver for første gang. En discovery survey gjorde brukerbehovene tydelige.

Kategorisering av fritekst svar
Universitet i Agder måler toppoppgaver med Skyra

En stor takk til Universitetet i Agder som ble Skyra sin aller første kunde.