Fra innsikt til brukertilfredshet

Innsiktsverktøyet som gir deg kunnskap om hva brukerne dine vil - i harmoni med GDPR.

Navnet Skyra viser til det islandske begrepet der noe klarner opp: Man går fra noe vagt og ubestemmelig til noe klart og tydelig.

Med Skyra tar du datadrevne beslutninger til å forbedre innhold, utvikle rett funksjonalitet og gjøre strategiske prioriteringer.

Prosessen

Dette er en mulig Skyra-prosess. I dette eksempel har vi noe kunnskap om brukeroppgavene, men vi ønsker å bli sikrere både på oppgaveformuleringene og -utvalget. Derfor innleder vi med en Discovery Survey – før vi setter opp en Top Task Survey.

Discovery survey

Med denne undersøkelsen samler vi inn kunnskap om hva brukerne ønsker med deres egne ord. Målet er å komme fram til en liste med brukeroppgaver.

Undersøkelsen trenger 250 svar for å gi et godt grunnlag.

Vis testundersøkelse

Evaluering

Basert på funnene aggregerer vi svarene og konkretiserer brukeroppgavene.

Sammen med deg går vi igjennom og lander de endelige formuleringene.

Top task survey

Dette er hovedundersøkelsen. Brukeren velger hvilken oppgave de kom for å gjøre og om de fikk det til . Du kan også spørre om målgruppe eller annet.

Oppgavene sorterer du etter hvor mange som ønsker å få dem løst - kombinert med hvor mange som faktisk klarer å gjennomføre dem.

Vis testundersøkelse

Anbefalinger

Oppgaveundersøkelsen gir håndfaste svar og mulige løsninger. Vi vet hvilken målgruppe som lykkes - og ikke lykkes - med hvilken brukeroppgave.

Ut ifra dette foreslår vi tiltak – om alt ifra navigasjon og struktur til innholdsforbedring og redaksjonelle praksiser.

Jon Gustavsen

Co-founder og kontaktpunkt


Jon har hjulpet over 50 norske virksomheter å lykkes med toppoppgaver. Han har syv års erfaring innen teknologi og har både jobbet tett med Netlife Design og selvstendig som rådgiver.

Telefon

+47 99624503

E-post

[email protected]

Raymond Julin

Co-founder og teknolog


Raymond har 20 års erfaring innen tech. Han har tidligere jobbet i Netlife, Cutters-kjeden og er tidligere co-founder av Task Analytics.

E-post

[email protected]

Are Halland

Rådgiver


Are er grunnleggeren av kjernemodellen og har i 25 år arbeidet med digital kommunikasjon. I løpet av det tidsrommet har han bistått stort sett alle store norske merkevarer.

Metoden

Faglig står Skyra på to ben. På den ene siden hviler vi på grunnlaget Gerry McGovern har lagt for brukerinnsikt og oppgavemetodikk:

På den andre siden tar vi sats med Are Hallands kjernemodell: et verktøy for design og utvikling som ennå fungerer etter snart 20 års stresstesting.

Sentralt i modellen står innholdet og funksjonaliteten sett fra et tjenesteperspektiv.

You earn or lose trust every time a customer uses your product or service.

Gerry McGovern

Bli pilotkunde?

I oppstartsperioden har vi inngått avtaler med kunder som ønsker å komme raskt i gang og vil påvirke utviklingen av produktet.

Spørsmål og svar