SkyraLogg inn

Brukertesting

Rekrutter ekte brukere fra nettsiden din og bygg ditt eget panel. Med Skyra kan besøkende enkelt melde seg på gjennom et skjema med samtykke, så du kan ta kontakt for å sette opp testen.

Effektiv rekruttering og brukertesting

Brukertesting er mest verdifullt når du snakker med de rette brukerne. De rette brukerne er ofte dine egne brukere. Men hvordan inviterer du de til en brukertest eller samtale for å lære om behovene? Rekruttering blir enkelt med Skyra sin løsning.

Slik fungerer det med Skyra

For å rekruttere personer til brukertester, legger du inn et spørsmål med invitasjon på din egen nettside. De som vil delta kan melde seg på og registrere seg med navn og e-post eller telefonnummer. De legges i kontaktlisten og blir en del av ditt internpanel. Når du skal brukerteste noe, velger du fra kontaktlisten hvem du vil invitere og administrerer dette selv. Flere muligheter finnes for å velge hvor og til hvem invitasjonen skal rettes, så du får kontakt med de mest aktuelle brukerne.

Bygg kontaktliste

Rekruttering kan gjøres enten som et selvstendig spørsmål eller hektes på i en lengre undersøkelse. For eksempel kan du inkluderer spørsmål om hvilken målgruppe noen tilhører eller brukeroppgaven de kom for å gjøre å løse. Fordelen med dette er at når noe skal brukerteste noe, har du allerede en kontaktliste å invitere fra. Skyra gjør det også enkelt å slette kontakter når de har ligget der for lenge.

Gjør målrettet rekruttering

Det er flere måter gjøre målrettet rekruttering på. Du kan inkludere kvalifiseringsspørsmål så invitasjonen vises til slutt, basert på tidligere svar. Eller du kan legge til custom-id for å velge hvilken brukergruppe invitasjonen skal vises til. I tillegg finnes innstillinger for å rekruttere fra spesifikke sider eller begrense hvor mange som skal se invitasjonen.

Kutt kostnader

Virksomheter som brukertester mye kan kutte store kostnader ved å rekruttere med Skyra. Som kunde betaler du ingenting ekstra for å rekruttere dine egne brukere. Det er inkludert som en del av vår verktøykasse for brukerinnsikt.

Rekrutteringsløsning for brukertester. Invitasjon vises i høyre eller venstre hjørne på din nettside.

Rekruttering

Rekrutteringsløsning for brukertesting. Invitasjon vises i høyre eller venstre hjørne på din nettside.

Kontaktliste

De som melder seg på brukertesting legges i kontaktlisten. Bruk filter for å finne og invitere de som passer best til din test. Kategorisering med tags hjelper deg å holde oversikt. I tillegg får du varsel når det er på tide å slette ubrukte kontakter.

Kontaktliste

Tips for smart brukertesting

Mange syntes det er vanskelig å vite hvordan man bør brukerteste, eller planlegge de rette spørsmålene. Her gir vi noen tips.

Test de rette tingene

For å vite hva som bør testes, må ekte behov kartlegges først. Skyra gjør det enkelt å samle tilbakemeldinger for å oppdage unknown-unkowns. Dette gjøres enten med selvstendige mini-undersøkelser på nettsiden eller en toppoppgavemåling.

Eksempel

Hvordan ser det ut å oppdage unknown-unkowns? Vi bruker et forsikringsselskap som eksempel. Prosessen for å melde inn skade ser enkel ut, men noen kunder klarer ikke å laste opp vedlegg. De ansatte vet det ikke, fordi det fungerer fint når de prøver selv. Dersom kunder kunne meldt i fra på en enkel måte blir det enklere å ta neste steg, kvalitativ innsikt og brukertesting.

Snakk med de rette brukerne

Det er viktig å teste på de riktige brukere. Dette er ofte dine egne brukere, som har erfaringer eller forventninger til tjenesten din. Det kan også være andre, med samme behov eller situasjon som dine eksisterende brukere.

Eksempel

Se for deg et forsikringsselskap som vil forstå hvor enkelt eller vanskelig det er å melde inn en skade. Dersom de kan snakke med folk som nylig har vært igjennom denne prosessen på ekte, vil de få svært verdifulle samtaler. Et annet eksempel er de som nettopp har blitt kunder, men enda ikke prøvd å melde inn skader. Hva er førsteinntrykket deres?

Still de rette spørsmålene

Å stille de rette spørsmålene er viktig. De må være klare, konkrete og rettet mot faktiske brukeroppgaver. Gi en konkret oppgave å løse i brukertesten og spør i etterkant hvordan de syntes det gikk.

Eksempel

La oss bruke et forsikringsselskap som eksempel. Du ønsker å forstå hvor enkelt det er å finne riktig forsikring. Du si, "se for deg at du skal ut å reise i 90 dager. Finn en forsikring som passer for dette?".

Merk: Du sier ikke ordet "reiseforsikring" fordi det er et ledende ord som styrer dem mot riktig menyvalg. I tillegg har du nevnt "90 dager" for å se om testpersonen velger riktig reiseforsikring, ikke den som kun dekker reiser på 60 dager.

Etter oppgaven er fullført er det lurt å stille et refleksjonsspørsmål. For eksempel, "var det noe som fikk deg til å tvile på hva du skulle gjøre videre eller gikk alt greit?".

Merk: Det er viktig å balansere spørsmålene. Ikke spør om hva som var vanskelig, men spør heller, "var noe vanskelig eller gikk alt greit."

Hva bør brukertestes?

Det er vanlig å brukerteste et design eller løsning du aktivt jobber med. Men hvordan vet du om andre ting på nettsiden også trenger din oppmerksomhet? En toppoppgavemåling gir deg oversikt, med løsningsgrad som KPI og tilbakemeldinger fra ekte brukere.

Les mer om toppoppgaver
Hva bør brukertestes?